HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 19/06/2021

6/19/2021 10:45:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN THU GIỮ  ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Bà Đào Thị Kim Dung và ông Trịnh Văn Minh Bất động sản của ông Nguyễn Văn Hóm tại địa chỉ: xóm Cộng Hòa, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội Sau ngày 07/07/2021 Tại nơi có TSBĐ xóm Cộng Hòa, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội Do bà Đào Thị Kim Dung và ông Trịnh Văn Minh đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.