HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 19/10/2021

10/19/2021 09:10:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM THỜI GIAN THU GIỮ ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Phan Lý Nam và bà Tạ Thị Sáng Bất động sản của ông Phan Lý Nam và bà Tạ Thị Sáng tại địa chỉ: Xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Sau ngày 03/11/2021 Tại nơi có TSBĐ - Xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Do ông Phan Lý Nam và bà Tạ Thị Sáng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
2 Bà Dương Thị Kim Liên và ông Phạm Ngọc Hiền Bất động sản của bà Vũ Thị Hồng tại căn hộ 506 nhà 5 tầng  -TT NM BĐPN Rạng Đông, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Sau ngày 13/11/2021 Tại nơi có TSBĐ -  Căn hộ 506 nhà 5 tầng  -TT NM BĐPN Rạng Đông, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Do bà Dương Thị Kim Liên và ông Phạm Ngọc Hiền đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.