HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 20/05/2022

5/20/2022 1:58:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM THỜI GIAN THU GIỮ ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1  Bà Nguyễn Thị Mạch Bất động sản của bà Nguyễn Thị Mạch tại địa chỉ: thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Sau ngày 04/06/2022 Tại nơi có TSBĐ - thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội Do bà Nguyễn Thị Mạch đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
2 Ông Phạm Xuân Giáp và bà Lê Thị Hà Bất động sản của ông Phạm Ngọc Khánh tại địa chỉ: 16 tổ 5, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Sau ngày 04/06/2022 Tại nơi có TSBĐ - 16 tổ 5, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Do ông Phạm Xuân Giáp và bà Lê Thị Hà đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.