HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

GIỚI THIỆU

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 20/12/2021

12/20/2021 9:28:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM THỜI GIAN THU GIỮ ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Bà Lê Thị Thu Thúy Bất động sản của Bà Lê Thị Thu Thúy đối với thửa đất số 8b, tờ bản đồ số 15, tại địa chỉ: Thôn 1, Xã Thăng Hưng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai Sau ngày 04/01/2022 Tại nơi có TSBĐ - Thôn 1, Xã Thăng Hưng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai Do Bà Lê Thị Thu Thúy đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
2 Ông Nguyễn Văn Nam  Bất động sản của ông Nguyễn Văn Nam, đối với thửa đất số 282A, tờ bản đồ số 04,có diện tích 96,0 m2 (chín mươi sáu mét vuông, địa chỉ: thôn Mỹ Thượng, xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Sau ngày 04/01/2022 Tại nơi có TSBĐ - thôn Mỹ Thượng, xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Do ông Nguyễn Văn Nam đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.