HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

GIỚI THIỆU

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 21/05/2022

5/21/2022 10:10:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM THỜI GIAN THU GIỮ ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Nguyễn Cơ Tầm và bà Nguyễn Thị Hải Bất động sản của ông Nguyễn Cơ Tầm và bà Nguyễn Thị Hải tại địa chỉ: thôn Ngự Câu, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội Sau ngày 06/06/2022 Tại nơi có TSBĐ - thôn Ngự Câu, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội Do ông Nguyễn Cơ Tầm và bà Nguyễn Thị Hải đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.