HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 21/06/2021

6/21/2021 6:00:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN THU GIỮ  ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Nguyễn Trí Dũng và bà Nguyễn Thị Kim An Bất động sản của Ông Nguyễn Trí Dũng và bà Nguyễn Thị Kim An, đối với thửa đất số 264 tờ bản đồ số 04 tại địa chỉ: thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Sau ngày 05/07/2021 Tại nơi có TSBĐ  thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Do Ông Nguyễn Trí Dũng và bà Nguyễn Thị Kim An đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
2 Ông Nguyễn Văn Xuê và bà Ngô Thị Lan Anh Bất động sản của Ông Nguyễn Văn Xuê và bà Ngô Thị Lan Anh  tại địa chỉ: 23 ngõ 37 phố Thọ Lão (số cũ 12 D1 TT Dệt Kim Đông Xuân), phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Sau ngày 10/07/2021 Tại nơi có TSBĐ - 23 ngõ 37 phố Thọ Lão (số cũ 12 D1 TT Dệt Kim Đông Xuân), phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội. Do Ông Nguyễn Văn Xuê và bà Ngô Thị Lan Anh đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để  xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
3 Ông Nguyễn Văn Thịnh và bà Nguyễn Thị Phúc Bất động sản của Ông Nguyễn Văn Thịnh và bà Nguyễn Thị Phúc   tại địa chỉ: số nhà 12, phố Đồng Nhân, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Sau ngày 10/07/2021 Tại nơi có TSBĐ - số nhà 12, phố Đồng Nhân, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Do Ông Nguyễn Văn Thịnh và bà Nguyễn Thị Phúc đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để  xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.