HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 21/10/2021

10/212021 10:05:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM THỜI GIAN THU GIỮ ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Bà Doãn Thị Thanh Duyên và ông Phan Đức Phú Bất động sản của Công ty TNHH Đại Hùng do ông Phan Đức Phú là Giám đốc công ty kiêm chủ tịch Hội đồng thành viên làm đại diện tại địa chỉ: cụm công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, Hà Nam Sau ngày 05/11/2021 Tại nơi có TSBĐ - cụm công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, Hà Nam Do bà Doãn Thị Thanh Duyên và ông Phan Đức Phú đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để  xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và quy định của pháp luật.
2 Ông Phạm Việt Hùng và bà Nguyễn Thị Thu Hiền Bất động sản của ông Phạm Vũ Phê tại: thôn Đôn Thư, xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Sau ngày 09/11/2021 Tại nơi có TSĐB - thôn Đôn Thư, xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Do Ông Phạm Việt Hùng và bà Nguyễn Thị Thu Hiền đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật. 
3 Ông Trần Thanh Quang và bà Trần Khánh Li Bất động sản của ông Trần Thế Vinh và bà Trần Thị Hiến tại:  thôn Cường Tráng, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh Sau ngày 09/11/2021 Tại nơi có TSĐB - thôn Cường Tráng, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh Do Ông Trần Thanh Quang và bà Trần Khánh Li đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
4 Bà Cao Thủy Nhung và ông Phùng Đức Ban Bất động sản của bà Cao Thủy Nhung và ông Phùng Đức Ban tại: khu đất ở của CBCNV công ty CPXDDV và HTLD, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) Sau ngày 09/11/2021 Tại nơi có TSĐB - khu đất ở của CBCNV công ty CPXDDV và HTLD, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) Do Bà Cao Thủy Nhung và ông Phùng Đức Ban đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
5 Ông Phí Quốc Khiển và bà Nguyễn Thị Hải Bất động sản của ông Phí Quốc Khiển và bà Nguyễn Thị Hải tại: thôn Ngọc Bài, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) Sau ngày 09/11/2021 Tại nơi có TSĐB - thôn Ngọc Bài, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) Do ông Phí Quốc Khiển và bà Nguyễn Thị Hải đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật. 
6 Ông Chu Thiên Nguyên và bà Đỗ Thị Lập Bất động sản của Đồng sở hữu gồm có: ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Chu Thiên Nguyên, bà Đỗ Thị Lập và bà Trần Thanh Huyền tại: thôn Trung, xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay là phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội) Sau ngày 09/11/2021 Tại nơi có TSĐB - thôn Trung, xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay là phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội Do Ông Chu Thiên Nguyên và bà Đỗ Thị Lập đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật. 
7 Ông Đặng Xuân Trường và bà Lê Thị Ánh Dương Bất động sản của ông Đặng Xuân Trường tại: xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Sau ngày 09/11/2021 Tại nơi có TSĐB - xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Do Ông Đặng Xuân Trường và bà Lê Thị Ánh Dương đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật. 
8 Ông Nguyễn Xuân Thịnh Bất động sản của ông Nguyễn Xuân Thịnh tại: khu tập thể công ty xây lắp điện máy, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Sau ngày 09/11/2021 Tại nơi có TSĐB -  khu tập thể công ty xây lắp điện máy, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Do Ông Nguyễn Xuân Thịnh đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.