HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 22/06/2021

6/22/2021 2:50:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN THU GIỮ  ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Vương Đình Thành và bà Dương Thị Tình  Bất động sản của Ông Dương Như Thắng và bà Kiều Lệ Hằng, đối với thửa đất số 280 tờ bản đồ số 08 tại địa chỉ: Vĩnh Phúc,  xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Sau ngày 10/07/2021 Tại nơi có TSBĐ xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Do Ông Vương Đình Thành và bà Dương Thị Tình đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.