HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

GIỚI THIỆU

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 22/06/2022

6/22/2022 3:18:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM THỜI GIAN THU GIỮ ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Bà Lê Thu Hường và ông Nguyễn Hoàng Hiệp Bất động sản của ông Lê Tâm và bà Vũ Thị Huệ tại địa chỉ: số 4 ngõ 186, Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Sau ngày 08/07/2022 Tại nơi có TSBĐ: số 4 ngõ 186, Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Do bà Lê Thu Hường và ông Nguyễn Hoàng Hiệp đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
2 Ông Nguyễn Tiến Thành Xe ôtô HONDA
Biển kiểm soát: 30E-807.39
Sau ngày 23/06/2022 Tại nơi có tài sản. Do ông Nguyễn Tiến Thành đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
3 Bà Nguyễn Hải Hà, ông Nguyễn Công Thính Xe ôtô FORD
Biển kiểm soát: 29C-704.82
Sau ngày 23/06/2022 Tại nơi có tài sản. Do bà Nguyễn Hải Hà, ông Nguyễn Công Thính đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
4 Ông Văn Tiến Sỹ, bà Nguyễn Lan Hương Xe ôtô MERCEDES
Biển kiểm soát: 88A-008.66
Sau ngày 23/06/2022 Tại nơi có tài sản. Do ông Văn Tiến Sỹ, bà Nguyễn Lan Hương đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
5 Ông Đào Xuân Hòa, bà Đào Thu Phương Xe ôtô KIA
Biển kiểm soát: 29-256.59
Sau ngày 23/06/2022 Tại nơi có tài sản. Do ông Đào Xuân Hòa, bà Đào Thu Phương đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
6 Bà Đỗ Thị Kim Hương Xe ôtô SUZUKI
Biển kiểm soát: 30A-330.88
Sau ngày 23/06/2022 Tại nơi có tài sản. Do bà Đỗ Thị Kim Hương đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.