HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

GIỚI THIỆU

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 22/11/2021

11/22/2021 2:25:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM THỜI GIAN THU GIỮ ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Phạm Vũ Phương và bà Nguyễn Thị Bích Nhung Bất động sản của ông Phạm Thảo Nguyên và bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, đối với căn hộ tại: hộ số 512 - Nhà B1, khu TTQĐ, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội.
 
Sau ngày 07/12/2021 Tại nơi có TSBĐ: hộ số 512 - Nhà B1, khu TTQĐ, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội. Do ông Phạm Vũ Phương và bà Nguyễn Thị Bích Nhung đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.