HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 23/06/2021

6/23/2021 5:10:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN THU GIỮ  ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Vũ Nhân Chiến và bà Hoàng Thị Tuyết Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với thửa đất số 1273B, tờ bản đồ số 07, diện tích 129,7m2 (một trăm hai mươi chín phẩy bẩy mét vuông), sử dụng riêng, mục đích sử dụng: đất ở, thời hạn sử dụng: lâu dài, tại địa chỉ thôn Hồng Thạch, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 373041, số vào sổ cấp GCN: CH00222 do UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cấp ngày 11/07/2012.   Sau ngày 10/07/2021 Tại nơi có TSBĐ - Thôn Hồng Thạch, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Do Ông Vũ Nhân Chiến và bà Hoàng Thị Tuyết đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.
2 Ông Phùng Văn Minh và bà Nguyễn Thị Hiền Bất động sản của ông Phùng Văn Minh và bà Nguyễn Thị Hiền tại: thôn Du Nghệ, TT.Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Sau ngày 07/07/2021 Tại nơi có TSĐB - thôn Du Nghệ, TT. Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Ông Phùng Văn Minh và bà Nguyễn Thị Hiền vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký. Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.