HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 23/10/2021

10/23/2021 11:55:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM THỜI GIAN THU GIỮ ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Bà Nguyễn Thị Hiển và ông Trần Xuân Điệp BĐS của hộ bà Nguyễn Thị Hiển và ông Trần Xuân Điệp tại địa chỉ: Tổ dân phố Đông Hợp, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau ngày 13/11/2021 Tại nơi có TSBĐ -  Tổ dân phố Đông Hợp, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Do bà Nguyễn Thị Hiển và ông Trần Xuân Điệp đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để  xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
2 Ông Nguyễn Đình Sơn và bà Nguyễn Thị Minh BĐS của ông Nguyễn Đình Sơn tại địa chỉ: xóm 3, Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội Sau ngày 07/11/2021 Tại nơi có TSBĐ -  xóm 3, Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội Do Ông Nguyễn Đình Sơn và bà Nguyễn Thị Minh đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để  xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
3 Ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thụy BĐS của ông Nguyễn Văn Tâm và bà Trần Thị Hiên tại địa chỉ: xóm chùa, thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội Sau ngày 07/11/2021 Tại nơi có TSBĐ - xóm chùa, thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội Do ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thụy đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để  xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.