HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 24/02/2021

2/24/2021 3:10:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN
THU GIỮ 
ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Nhiêu Quang Phan Tú  Căn hộ E-F-4-11 Tầng 11, Thuộc Khu nhà Riverside, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Căn hộ có tổng diện tích 129,41m2, diện tích sàn căn hộ 81,74m2 Sau ngày 15/03/2021 Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Do Ông Nhiêu Quang Phan Tú đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.