HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 25/02/2021

2/25/2021 11:00:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN
THU GIỮ 
ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Đỗ Danh Thọ và bà Nguyễn Thị Hoa Bất động sản của ông Đỗ Danh Thọ và bà Nguyễn Thị Hoa tại địa chỉ:  lô C1, khu đất đấu giá thôn Đồng Bụt, Ngọc Liệp, Quốc Oai, thành phố Hà Nội Sau ngày 15/03/2021 lô C1, khu đất đấu giá thôn Đồng Bụt, Ngọc Liệp, Quốc Oai, thành phố Hà Nội Do ông Đỗ Danh Thọ và bà Nguyễn Thị Hoa đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để  xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.