HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

GIỚI THIỆU

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 25/11/2021

11/25/2021 11:15:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM THỜI GIAN THU GIỮ ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Kiều Văn Niệm và bà Nguyễn Thị Quyên Bất động sản của ông Kiều Văn Lịch và bà Kiều Thị Thà tại địa chỉ: Thôn Yên Lạc, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội Sau ngày 15/12/2021 Tại nơi có TSBĐ - Thôn Yên Lạc, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội Do ông Kiều Văn Niệm và bà Nguyễn Thị Quyên đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để  xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
2 Ông Tưởng Đỗ Hưng Bất động sản của ông Nguyễn Xuân Tước và bà Ngô Thị Tự tại địa chỉ: Căn hộ số 07 nhà 2 tầng tập thể Cty XD Hồng Hà, Thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội (nay là số 07,nhà 2 tầng tập thể Công ty xây dựng Hồng Hà, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) Sau ngày 10/12/2021 Tại nơi có TSBĐ - Căn hộ số 07 nhà 2 tầng tập thể Cty XD Hồng Hà, Thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội (nay là số 07,nhà 2 tầng tập thể Công ty xây dựng Hồng Hà, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) Do ông Tưởng Đỗ Hưng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để  xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.