HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 27/02/2021

2/27/2021 10:45:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN
THU GIỮ 
ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1  Bà Trần Minh Hằng và ông Nguyễn Linh  Bất động sản của  Bà Trần Minh Hằng và ông Nguyễn Linh tại địa chỉ: căn hộ số 05, nhà A7, khu TTQĐ, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Sau ngày 15/3/2021 căn hộ số 05, nhà A7, khu TTQĐ, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Do Bà Trần Minh Hằng và ông Nguyễn Linh đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
2 Ông Trần Việt Thắng và bà Chu Thị Thanh Thủy Bất động sản của Ông Trần Việt Thắng và bà Chu Thị Thanh Thủy tại địa chỉ: căn hộ chung cư số 716, tòa nhà CT12B, Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Sau ngày 15/3/2021 căn hộ chung cư số 716, tòa nhà CT12B, Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Do Ông Trần Việt Thắng và bà Chu Thị Thanh Thủy đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.