HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

GIỚI THIỆU

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 27/04/2022

4/27/2022 3:00:00 PM


STT
TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM THỜI GIAN THU GIỮ ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Bà Nguyễn Văn Duy và bà Đỗ Thị Thu Thơm Bất động sản của Ông Nguyễn Văn Duy và bà Đỗ Thị Thu Thơm địa chỉ tại thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Sau ngày 15/05/2022 thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Do Ông Nguyễn Văn Duy và bà Đỗ Thị Thu Thơm đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
2 Bà Huỳnh Thị Hiền Bất động sản của bà Ngô Thị Lan Anh và ông Ứng Trọng Phong tại địa chỉ: thôn Thanh Câu, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội Sau ngày 15/05/2022 thôn Thanh Câu, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội Do bà Huỳnh Thị Hiền đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
3 Bà Huỳnh Thị Hiền Bất động sản của bà Huỳnh Thị Hiền địa chỉ tại thôn Hoàng Xá, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội Sau ngày 15/05/2022 thôn Hoàng Xá, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội Do bà Huỳnh Thị Hiền đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.