HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

GIỚI THIỆU

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 27/12/2021

12/272021 9:25:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM THỜI GIAN THU GIỮ ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Nguyễn Khả Hải và bà Chu Thị Đông Bất động sản của Nguyễn Khả Hải có địa chỉ TSBĐ tại: thôn 4, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Sau ngày 11/01/2022 Tại nơi có TSBĐ - thôn 4, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Do ông Nguyễn Khả Hải và bà Chu Thị Đông đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.