HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 29/03/2021

3/29/2021 9:30:00 AM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM  THỜI GIAN THU GIỮ  ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Nguyễn Chí Hiệt và bà Nguyễn Thị Làn Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với thửa đất số 07, tờ bản đồ số: 01 có diện tích là: 150m2 (một trăm năm mươi mét vuông), hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng: lâu dài tại địa chỉ: Gò Dứa, thôn Phù Yên, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 765532; Số vào sổ cấp GCN: 00094 do UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cấp ngày 14/12/2010.  Sau ngày 20/04/2021 Nơi có tài sản: Gò Dứa, thôn Phù Yên, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Do ông Nguyễn Chí Hiệt và bà Nguyễn Thị Làn đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.