HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

GIỚI THIỆU

Techcombank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 31/12/2021

12/31/2021 2:35:00 PM
 

STT TÊN KHÁCH HÀNG VAY VỐN TÀI SẢN BẢO ĐẢM THỜI GIAN THU GIỮ ĐỊA ĐIỂM THU GIỮ LÝ DO THU GIỮ
1 Ông Kiều Thanh Ngân Bất động sản của ông Kiều Thanh Ngân tại địa chỉ: khu 10 thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là thành phố Hà Nội) Sau ngày 26/01/2022 Tại nơi có TSBĐ: khu 10 thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc (nay là thành phố Hà Nội). Do ông Kiều Thanh Ngân đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các HĐTD đã ký kết, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.
2 Ông Phùng Đức Hà và bà Đỗ Thị Nguyệt Bất động sản của ông Đỗ Hữu Ước và bà Nguyễn Thị Hợi tại: xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội Sau ngày 20/01/2022 Tại nơi có TSĐB - xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Do ông Phùng Đức Hà và bà Đỗ Thị Nguyệt vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký, Techcombank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và Quy định của pháp luật.