HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

GIỚI THIỆU

Ban Lãnh đạo

( Theo thứ tự Alphabet )

Ông Jens Lottner
TS. Jens Lottner
Tổng Giám đốc
Phùng Quang Hưng
Ông Phùng Quang Hưng
Phó Tổng Giám đốc thường trực
Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp
 
Ông Siva R.Krishnan
Ông Siva R. Krishnan
Phó Tổng Giám đốc
Giám đốc Khối Quản trị Rủi ro
Phan Thanh Sơn
Ông Phan Thanh Sơn
Phó Tổng Giám đốc
Giám đốc Khối Ngân hàng
Giao dịch Toàn cầu
Phạm Quang Thắng
Ông Phạm Quang Thắng
Phó Tổng Giám đốc
Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng
Ông Alexandre Macaire
Ông Alexandre Macaire 
Giám đốc Tài chính Tập đoàn
Bà Phan Thi Thanh Bình
Bà Phan Thị Thanh Bình
Giám đốc
Khối Ngân hàng Bán buôn
Ông Darren Buckley
Ông Darren Buckley 
Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ông Nguyễn Xuân Minh
Ông Nguyễn Xuân Minh
Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư
Bà Nikki Dang
Bà Nikki Dang
Giám đốc Khối
Quản trị Nguồn nhân lực
Ông Chu Hồng Ngọc
Ông Chu Hồng Ngọc
Giám đốc
Khối Vận hành
Ông Kyle Timothy Justin
Ông Kyle Timothy Justin 
Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi
Ông Santhosh Mahendiran
Ông Santhosh Mahendiran
Giám đốc Khối Dữ liệu & Phân tích
Ông Pranav Seth
Ông Pranav Seth 
Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi số
Bà Thái Minh Diễm Tú
Bà Thái Minh Diễm Tú
Giám đốc Khối Tiếp thị
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Giám đốc Khối
Công nghệ Thông tin