DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Ban điều hành

(theo thứ tự Abc)

Ông Jens Lottner
Ts. Jens Lottner
Tổng giám đốc
Trinh Bang
Ông Trịnh Bằng
Giám đốc
Tài chính Tập đoàn
Phan Thi Thanh Bình
Bà Phan Thị Thanh Bình
Giám đốc
 Khối Ngân hàng Bán buôn
Chester Gorski
Ông Chester Gorski
Giám đốc Chuyển Đổi 
Nikki Dang
Nikki Dang
Giám đốc Khối
Quản trị nguồn nhân lực
Phùng Quang Hưng
Ông Phùng Quang Hưng
Phó Tổng Giám đốc thường trực
Giám Đốc Điều Hành
GĐK TVTC & DVKH
Bà Nguyễn Hương Giang
Bà Nguyễn Hương Giang 
Giám đốc Lĩnh vực kinh tế FMCG
Khối Ngân hàng Bán buôn
Chu Hồng Ngọc
Ông Chu Hồng Ngọc
Giám đốc
Khối Vận Hành
Bà Lê Thị Bích Phượng
Bà Lê Thị Bích Phượng
Giám đốc
Khối Dịch vụ ngân hàng và
Tài chính cá nhân
Sam Sangkyuk Suh
Ông Sam Sangkyuk Suh 
Giám đốc Chuyển đổi
VPCĐ DV NH&TC Cá nhân
Phan Thanh Sơn
Ông Phan Thanh Sơn
Phó Tổng giám đốc
Giám đốc Khối Ngân hàng
Giao dịch toàn cầu
Bà Trần Thị Minh Lan
Bà Trần Thị Minh Lan
Giám đốc Khối
Chiến lược&Phát triển
Giám đốc Nội chính Toàn hàng
Vishal Shah
Ông Vishal Shah
Giám đốc
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Thái Minh Diễm Tú
Bà Thái Minh Diễm Tú
Giám đốc Khối Tiếp Thị
Terry Hung-sun Li
Ông Terry Hung-sun Li
Giám đốc Khối Bảo Hiểm
Phạm Quang Thắng
Ông Phạm Quang Thắng
Phó Tổng giám đốc,
Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng
Nguyễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Giám đốc Khối
Công nghệ Thông tin
Vũ Minh Trường
Ông Vũ Minh Trường
Giám đốc
Nguồn vốn
và Thị trường Tài chính