HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Ban Lãnh đạo

( Theo thứ tự Alphabet )

Ông Jens Lottner
TS. Jens Lottner
Tổng Giám đốc
Phùng Quang Hưng
Ông Phùng Quang Hưng
Phó Tổng Giám đốc 
 
Ông Siva R.Krishnan
Ông Siva R. Krishnan
Phó Tổng Giám đốc
Giám đốc Khối Quản trị Rủi ro
Phan Thanh Sơn
Ông Phan Thanh Sơn
Phó Tổng Giám đốc
Giám đốc Khối Ngân hàng
Giao dịch Toàn cầu
Phạm Quang Thắng
Ông Phạm Quang Thắng
Phó Tổng Giám đốc
Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng
Trinh Bang
Ông Trịnh Bằng
Giám đốc Khối
Chiến lược&Phát triển 
(kiêm Giám đốc
Tài chính Tập đoàn​)
Phan Thi Thanh Bình
Bà Phan Thị Thanh Bình
Giám đốc
 Khối Ngân hàng Bán buôn
Nikki Dang
Nikki Dang
Giám đốc Khối
Quản trị Nguồn nhân lực
Đặng Công Hoàn
Ông Đặng Công Hoàn
Phó Giám đốc Phụ trách (kiêm
Giám đốc Phát triển Giải pháp Đầu tư)
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ông Kyle Timothy Justin
Ông Kyle Timothy Justin 
Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi
 
Terry Hung-sun Li
Ông Terry Hung-sun Li
Giám đốc Phát triển
Giải pháp Bảo hiểm
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Mr Santhosh Mahendiran
Ông Santhosh Mahendiran
Giám đốc Khối Dữ liệu & Phân tích
Chu Hồng Ngọc
Ông Chu Hồng Ngọc
Giám đốc
Khối Vận hành
Ông Pranav Seth
Ông Pranav Seth 
Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi
Ngân hàng số  
Vishal Shah
Ông Vishal Shah
Giám đốc
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Thái Minh Diễm Tú
Bà Thái Minh Diễm Tú
Giám đốc Khối Tiếp thị
Nguyễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Giám đốc Khối
Công nghệ Thông tin
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Giám đốc Quản lý Hợp kênh
Khối Ngân hàng Bán lẻ