HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Ông Nguyễn Xuân Minh

Ông Nguyễn Xuân Minh
Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư


Ông Nguyễn Xuân Minh
Giám đốc Ngân hàng Đầu tư

 
Ông được bổ nhiệm giữ cương vị Giám đốc Ngân hàng Đầu tư – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương từ tháng 10/2013. Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và quản lý quỹ. Ông từng là Tổng Giám đốc của Vietnam Asset Management Ltd. và Phó Chủ tịch cao cấp của Franklin Templeton Investments tại Singapore.

Ông tốt nghiệp Thạc sỹ Tài chính ứng dụng và đầu tư (Úc) và Thạc sỹ Kỹ thuật dầu khí (Liên Bang Nga) và có chứng chỉ CFA.