HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Hội đồng quản trị

Ông Hồ Hùng Anh
Ông Hồ Hùng Anh
Chủ tịch
Ông Nguyễn Đăng Quang
Ông Nguyễn Đăng Quang
Phó Chủ tịch thứ nhất
Ông Nguyễn Cảnh Sơn
Ông Nguyễn Cảnh Sơn
Phó Chủ tịch
Ông Nguyễn Thiều Quang
Ông Nguyễn Thiều Quang
Phó Chủ tịch
Ông Hồ Anh Ngọc
Ông Hồ Anh Ngọc 
Phó Chủ tịch 
Ông Lee Boon Huat
Ông Lee Boon Huat
Thành viên
Ông Saurabh Narayan Agarwal
Ông Saurabh Narayan Agarwal
Thành viên 
Ông Nguyễn Nhân Nghĩa
Ông Nguyễn Nhân Nghĩa
Thành viên độc lập