HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

2011

 • Ngân hàng có uy tín tốt nhất trên Truyền thông Việt Nam

  Ngân hàng có uy tín tốt nhất trên Truyền thông Việt Nam

  • Đơn vị trao: Tập đoàn truyền thông quốc tế Media Tenor và Vietnam Report
  Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất năm 2011 tại Việt Nam

  Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Tạp chí Alpha Southest Asia
 • Ngân hàng Quản lý tiền tệ tốt nhất Viet Nam

  Ngân hàng Quản lý tiền tệ tốt nhất Viet Nam

  • Đơn vị trao: Tạp chí Alpha Southest Asia
  Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Tạp chí Alpha Southest Asia
 • Ngân hàng bán lẻ Tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng bán lẻ Tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Tạp chí Asian Banking and Finance
  Giải thưởng Doanh nghiệp dẫn đầu

  Giải thưởng Doanh nghiệp dẫn đầu

  • Đơn vị trao: World Confederation of Bussinesses
 • Ngân hàng Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Tạp chí Finance Asia
  Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Tạp chí Finance Asia
 • Ngân Hàng Tốt nhất Việt Nam

  Ngân Hàng Tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Tạp chí Finance Asia
  Giải thưởng Tỷ lệ điện tín chuẩn

  Giải thưởng Tỷ lệ điện tín chuẩn

  • Đơn vị trao: Bank of New York
 • Giải thưởng Tín dụng trong Top 200 sản phẩm

  Giải thưởng Tín dụng trong Top 200 sản phẩm

  • Đơn vị trao: Thời báo Kinh tế Việt Nam
  VNR 500 – TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

  VNR 500 – TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Bộ Thông tin và Truyền thông