HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

2012

 • Ngân hàng vững mạnh nhất Việt Nam

  Ngân hàng vững mạnh nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: The Asian Banker
  Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: The Asset
 • Ngân hàng Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Corporate Treasurer (Finance Asia)
  Ngân hàng Quản lý Tiền tệ tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng Quản lý Tiền tệ tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Corporate Treasurer (Finance Asia)
 • Ngân hàng tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Finance Asia
  Ngân hàng tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Alpha Southeast Asia
 • Ngân hàng bán lẻ của năm

  Ngân hàng bán lẻ của năm

  • Đơn vị trao: Asian Banking & Finance
  Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Asian Banking & Finance
 • Ngân hàng Quản lý Tiền tệ tốt nhất

  Ngân hàng Quản lý Tiền tệ tốt nhất

  • Đơn vị trao: Asian Banking & Finance
  Ngân hàng phát hành tốt nhất khu vực châu Á

  Ngân hàng phát hành tốt nhất khu vực châu Á

  • Đơn vị trao: IFC
 • Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Global Trade Review Magazine (GTR magazine)
  Giải ngân hàng tốt nhất trong các nền kinh tế mới nổi tại Châu Á

  Giải ngân hàng tốt nhất trong các nền kinh tế mới nổi tại Châu Á

  • Đơn vị trao: Tạp chí Global Finance