HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

2013

 • Ngân hàng điện tử tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng điện tử tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Tạp chí The Global Banking & Finance
  Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Tạp chí The Global Banking & Finance
 • Sao vàng Đất Việt

  Sao vàng Đất Việt

  • Đơn vị trao: Doanh Nghiệp Trẻ Việt Nam
  Giải thưởng Nhà tuyển dụng tốt nhất của châu Á

  Giải thưởng Nhà tuyển dụng tốt nhất của châu Á

  • Đơn vị trao: Employer Branding Institute
 • Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối cho các Doanh nghiệp và định chế tài chính tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối cho các Doanh nghiệp và định chế tài chính tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Alpha SEA
  Ngân hàng tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Alpha SEA
 • Ngân hàng bán lẻ của năm

  Ngân hàng bán lẻ của năm

  • Đơn vị trao: Asian Banking and Finance
  Ngân hàng Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Asian Banking and Finance
 • Ngân hàng Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Global Trade Review Magazine
  Ngân hàng Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Asian Banker