HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

2014

 • Thương hiệu Quốc gia

  Thương hiệu Quốc gia

  • Đơn vị trao: Bộ Công Thương
  Sản phẩm/ dịch vụ chất lương ASEAN

  Sản phẩm/ dịch vụ chất lương ASEAN

  • Đơn vị trao: Hiệp hội Doanh Nghiệp Đông Nam Á
 • Thương hiệu được yêu thích ASEAN

  Thương hiệu được yêu thích ASEAN

  • Đơn vị trao: Hiệp hội Doanh Nghiệp Đông Nam Á
  Top 5 Ngân hàng được quan tâm nhất 2014

  Top 5 Ngân hàng được quan tâm nhất 2014

  • Đơn vị trao: Vnexpress
 • Top 10 Ngân hàng có Dịch vụ Internet Banking được yêu thích nhất Việt Nam

  Top 10 Ngân hàng có Dịch vụ Internet Banking được yêu thích nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Vnexpress
  Tin và Dùng

  Tin và Dùng

  • Đơn vị trao: Thời báo kinh tế Việt Nam
 • Hàng Tốt – Dịch Vụ Hoàn Hảo 2014

  Hàng Tốt – Dịch Vụ Hoàn Hảo 2014

  • Đơn vị trao: Thời báo kinh tế Việt Nam
  Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất của năm

  Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất của năm

  • Đơn vị trao: Alpha South East Asia
 • Ngân hàng tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Finance Asia
  Ngân hàng bán lẻ nội địa của năm

  Ngân hàng bán lẻ nội địa của năm

  • Đơn vị trao: Asian Banking and Finance
 • Ngân hàng tài trợ thương mại nội địa của năm

  Ngân hàng tài trợ thương mại nội địa của năm

  • Đơn vị trao: Asian Banking and Finance
  Ngân hàng Ngoại hối nội địa năm 2014

  Ngân hàng Ngoại hối nội địa năm 2014

  • Đơn vị trao: Asian Banking and Finance
 • Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Global Finance
  Ngân hàng phát hành tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng phát hành tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: IFC
 • Ngân hàng có dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam 2014

  Ngân hàng có dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam 2014

  • Đơn vị trao: The Global Banking & Finance Review
  Ngân hàng điện tử tốt nhất Việt Nam 2014

  Ngân hàng điện tử tốt nhất Việt Nam 2014

  • Đơn vị trao: The Global Banking & Finance Review
 • Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam 2014

  Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam 2014

  • Đơn vị trao: The Global Banking & Finance Review
  Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2014

  Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2014

  • Đơn vị trao: The Global Banking & Finance Review
 • Ngân hàng đối tác hàng đầu Việt Nam

  Ngân hàng đối tác hàng đầu Việt Nam

  • Đơn vị trao: Asian Banker
  Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Asian Banker
 • Thương hiệu mạnh Việt Nam 2013

  Thương hiệu mạnh Việt Nam 2013

  • Đơn vị trao: Thời báo kinh tế Việt Nam
  Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: The Corporate Treasurer
 • Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: The Corporate Treasurer