HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

2015

 • Dự án Ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất

  • Đơn vị trao: Alpha South East Asia
  Dự án Quản lý Ngân quỹ tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất

  • Đơn vị trao: Alpha South East Asia
 • Dự án Ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: Global Banking & Finance Review
  Nhà thu xếp chứng khoán nợ tốt nhất Việt Nam 2016

   Ngân hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2015

  • Đơn vị trao: Global Banking & Finance Review
 • Giải bạch kim: Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam

  Giải ngân hàng tốt nhất trong các nền kinh tế mới nổi tại Châu Á 2015

  • Đơn vị trao: Global Finance
  Ngân hàng Việt Nam xuất sắc của năm

  Ngân hàng tốt nhất trong mảng nguồn vốn và vốn lưu động

  • Đơn vị trao: The Asset
 • Ngân hàng Việt Nam xuất sắc của năm

  Giải ngân hàng tốt nhất Việt Nam (trong lĩnh vực quản lý tiền tệ, Tài trợ Thương mại và ngoại hối)
   
  • Đơn vị trao: The Corporate Treasurer
  Ngân hàng Việt Nam xuất sắc của năm

  Top 2 ngân hàng có doanh số thanh toán thẻ Visa Debit (thẻ ghi nợ) lớn nhất thị trường, Top 3 ngân hàng có doanh số sử dụng thẻ Visa Credit (thẻ tín dụng) lớn nhất thị trường và Top 3 ngân hàng có doanh số sử dụng thẻ Visa lớn nhất 2015.

  • Đơn vị trao: Visa
 • Ngân hàng Việt Nam xuất sắc của năm

  Sao vàng đất Việt 2015

  • Đơn vị trao: Hiệp hội doanh nghiệp trẻ