HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

2016

 • Dự án Ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam

  Dự án Ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: The Asian Banker
  Dự án Quản lý Ngân quỹ tốt nhất Việt Nam

  Dự án Quản lý Ngân quỹ tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: The Asian Banker
 • Dự án Ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2016

  • Đơn vị trao: FinanceAsia
  Nhà thu xếp chứng khoán nợ tốt nhất Việt Nam 2016

  Nhà thu xếp chứng khoán nợ tốt nhất Việt Nam 2016

  • Đơn vị trao: FinanceAsia
 • Giải bạch kim: Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam

  Giải bạch kim: Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam

  • Đơn vị trao: FinanceAsia
  Ngân hàng Việt Nam xuất sắc của năm

  Ngân hàng Việt Nam xuất sắc của năm

  • Đơn vị trao: Asia Risk magazine
 • Ngân hàng Việt Nam xuất sắc của năm

  Ngân hàng tốt nhất Việt Nam( 2007-2016)

  • Đơn vị trao: Alpha Southest Asia
  Ngân hàng Việt Nam xuất sắc của năm

  Nhà tư vấn trái phiếu tốt nhất Việt Nam(2007-2016)

  • Đơn vị trao: Alpha Southest Asia
 • Ngân hàng Việt Nam xuất sắc của năm

  Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam( 2007-2016)

  • Đơn vị trao: Alpha Southest Asia
  Ngân hàng Việt Nam xuất sắc của năm

  Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam( 2007-2016)

  • Đơn vị trao: Alpha Southest Asia
 • Dự án Ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng tài trợ thương mại nội địa tốt nhất Việt Nam 2016

  • Đơn vị trao: Asian Banking & Finance
  Nhà thu xếp chứng khoán nợ tốt nhất Việt Nam 2016

  Ngân hàng quản lý tiền mặt nội địa tốt nhất Việt Nam 2016.

  • Đơn vị trao: Asian Banking & Finance

 •  
 
 
 
 • Dự án Ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam

  Sản phẩm Vay thế chấp và Vay mua nhà của năm

  • Đơn vị trao: Asian Banking & Finance
  Dự án Quản lý Ngân quỹ tốt nhất Việt Nam

  Top 2 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2016

  • Đơn vị trao: Alpha South East Asia

 •  
 
 
 • Giải bạch kim: Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam

  Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2016

  • Đơn vị trao: Global Finance