HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

2017

 • BPTW

  Top 2 nơi làm việc tốt nhất trong ngành Ngân hàng năm 2016

  • Đơn vị trao: Anphabe & Neilsen
  VIsa

  Top 1 về doanh số thanh toán qua thẻ tín dụng Visa ( Visa Credit) 
  Top 2 Ngân hàng dẫn đầu về doanh số sử dụng thẻ Visa chung 
  Top 3 Ngân hàng dẫn đầu về doanh số sử dụng thẻ debit

  Đơn vị trao: Visa
 • BNY

  Giải thưởng Thanh toán xuất sắc nhờ tỷ lệ điện đạt chuẩn STP (Straight – Through – Processing) 

  • Đơn vị trao: Bank of New York Mellon