HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

2019

 • "Ngân hàng thanh toán tốt nhất Việt Nam"

  • Được trao bởi: The Asian Banker

  Vietnam House of the year   
  Đơn vị trao: Asia Risk Award
 • 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (doanh nghiệp tỷ đô)

  • Được trao bởi: Nhịp cầu đầu tư

  Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam   
  Đơn vị trao: Brand Finance
 • ASB

  Best Bank, Loan Finance, Vietnam

  • Được trao bởi: Euromoney Real Estate

  Top 10 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam năm 2019   
  Đơn vị trao: Hội sở hữu trí tuệ VN

 • Số 1 thị trường về doanh số thanh toán qua thẻ Visa tại Việt Nam 
   

  Được trao bởi: Visa

  Số 1 về doanh số thanh toán thẻ ghi nợ   
  Đơn vị trao: Visa
 • Số 1 về doanh số thanh toán thẻ tín dụng

  • Được trao bởi: Visa

  Số 1 về tỷ lệ hoạt động thẻ tín dụng

  • Được trao bởi: Visa
 • ASB

  Số 1 về tốc độ tăng trưởng giao dịch tại nước ngoài

  • Được trao bởi: Visa

  Số 1 về dịch vụ Visa token – doanh số thanh toán qua Samsung pay 

  • Được trao bởi: Visa
 • ASB

  Số 1 về tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán

  • Được trao bởi: Visa

  50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

  • Được trao bởi: Forbes Viet Nam
 • ASB

  The Best SME Bank

  • Được trao bởi: The Asian Banker

  The Best Home Loan

  • Được trao bởi: The Asian Banker