HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

An Gia Như Ý


Sức khỏe an khang và tài chính thịnh vượng là điểm tựa vững chắc trong tương lai. Để đạt được điều đó cần có những người bạn đồng hành ưu việt. An Gia Như Ý, giải pháp kết hợp giữa bảo hiểm và tích lũy từ Techcombank và Manulife sẽ cùng bạn và những người thân yêu hướng đến một cuộc sống như ý và mỹ mãn.

 SẢN PHẨM ƯU VIỆT:

 • Lãi suất cam kết xuyên suốt thời hạn hợp đồng, cùng các khoản thưởng duy trì hấp dẫn*.
 • Quyền lợi chi trả y tế đến 3 triệu đồng/ngày, tối đa đến 1.000 ngày nằm viện trong suốt thời hạn hợp đồng.
 • Nhận 400% số tiền bảo hiểm trước các rủi ro không mong muốn như tử vong và tai nạn.

 TÓM TẮT QUYỀN LỢI:

1. Quyền lợi bảo vệ
 • Quyền lợi trợ cấp y tế
  • Tối đa 3.000.000 đồng/ngày nằm viện. Tăng gấp đôi mức trợ cấp khi điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt.
  • Thêm 20% quyền lợi trợ cấp cho mỗi ngày nằm viện kể từ ngày nằm viện thứ 6.
  • Cộng thêm 100% Quyền lợi trợ cấp nằm viện vào Tài Khoản Đóng Thêm, nếu không có bất kỳ quyền lợi trợ cấp y tế nào được chi trả trong năm hợp đồng liền trước đó.
 • Quyền lợi Tử Vong: Giá trị lớn hơn (giá trị Tài Khoản Cơ Bản, Số Tiền Bảo Hiểm) và giá trị Tài Khoản Đóng Thêm
 • Quyền lợi Tử Vong do Tai Nạn: Chi trả đến 300% số tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm tử vong do tai nạn trước tuổi 70.
 • Quyền lợi chu toàn hậu sự: Chi trả trước 10% số tiền bảo hiểm (tối đa 30.000.000 đồng).
2. Quyền lợi tích lũy:
 • Ngay từ khi tham gia, tài khoản của khách hàng sẽ được hưởng lãi đầu tư từ quỹ Liên Kết Chung, đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất cam kết.

 THÔNG TIN CHUNG:  

 • Tuổi tham gia: 18 tuổi - 50 tuổi
 • Thời hạn bảo hiểm dự kiến: 15 năm (có thể tiếp tục hợp đồng đến 99 tuổi)
 • Thời hạn đóng phí: 6 năm hoặc 10 năm

*Điều kiện đóng phí bảo hiểm đầy đủ, không thực hiện rút tiền từ giá trị tài khoản cơ bản, không yêu cầu giảm số tiền bảo hiểm, và hợp đồng chưa từng mất hiệu lực trong thời gian xét thưởng

Trang web chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát các nội dung cơ bản của sản phẩm. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng Điều khoản bảo hiểm được Bộ Tài Chính phê duyệt. Quý khách vui lòng tham khảo Điều khoản sản phẩm để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm.
 
Sản phẩm này được cung cấp bởi Công Ty TNHH Manulife (Việt Nam) theo công văn phê chuẩn của Bộ Tài Chính và phân phối bởi Ngân hàng Techcombank