DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thể lệ chương trình khảo sát trải nghiệm vay mua nhà với Techcombank

12/24/2019 11:43:53 AM
1. Tên chương trình:  Khảo sát trải nghiệm vay mua nhà với Techcombank

2. Thời gian triển khai: Từ ngày 12/12/2019 đến hết ngày 31/03/2020 hoặc cho đến khi hết quà tặng (Tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước)

3. Hình thức triển khai: Techcombank gửi SMS có link đính kèm mời các khách hàng đủ điều kiện tham gia khảo sát

4. Hình thức khuyến mại: Tặng E – Voucher Got it

5. Khách hàng của chương trình (đối tượng mời khảo sát): là các khách hàng đứng tên hồ sơ vay & đã được giải ngân qua quy trình vay mua nhà M+ tại Techcombank

6. Quy định về Điều kiện của chương trình:
 
6.1 Điều kiện lọc danh sách khách hàng gửi SMS mời khảo sát
  • Nhóm 1: Khách hàng có hồ sơ vay mua nhà Vinhomes nhận giải ngân từ 01/9/2019 đến 30/11/2019 và chưa tham gia khảo sát của dự án M+ giai đoạn trước khi triển khai chương trình;
  • Nhóm 2: Khách hàng có hồ sơ vay mua nhà Vinhome và nhận giải ngân mới từ ngày 02/12/2019 – 31/3/2020 và có truy cập “Hệ thống quản lý khoản vay”

6.2 Điều kiện nhận quà tặng:
  • Phải là khách hàng đứng tên hồ sơ giải ngân qua luồng M+ và nằm trong danh sách gửi SMS của tổ dự án (bắt buộc);
  • Với mỗi khách hàng/mỗi khoản vay chỉ được nhận 01 lần E-Voucher Got it trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
  • Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Khách hàng hoàn thành & gửi bài khảo sát, Techcombank sẽ gửi SMS thông báo đường link vào nhận E- Voucher.

7. Cơ cấu quà tặng
 
Tên quà tặng Giá trị quà tặng Số lượng quà tặng Thành tiền
E-Voucher Got it 200.000Đ 450 90.000.000Đ

Lưu ý: Không quy đổi quà tặng thành tiền mặt.