DOANH NGHIỆP 84-24 3944 8858
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

THẺ TECHCOMBANK
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Thỏa Sức Chi Tiêu - Chu Du Thế Giới

9/28/2017 2:31:27 PM

Thỏa sức chi tiêu, chu du thế giới

Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa chi tiêu, mua sắm thả ga cùng thẻ Techcombank Visa, vừa được nhận voucher Agoda giá trị để sẵn sàng cho kỳ nghỉ hè thật rực rỡ, sôi động.

Danh sách trúng thưởng đợt 1, xem tại đây

Danh sách trúng thưởng đợt 2, xem tại đây

Danh sách trúng thưởng đợt 3, xem tại đây

Hãy cùng Techcombank tham gia chương trình ưu đãi Thỏa Sức Chi Tiêu - Chu Du Thế Giới.

 Đối tượng áp dụng:
Nhóm chủ thẻ tín dụng và chủ thẻ thanh toán Techcombank Visa có tổng giá trị chi tiêu trung bình mỗi tháng gần bằng nhau trong 3 tháng 2, 3, 4/2017

  • Nhóm 1: tổng giá trị chi tiêu trung bình đạt từ 10 – 20 triệu đồng/ tháng
  • Nhóm 2: tổng giá trị chi tiêu trung bình đạt từ 20 – 40 triệu đồng/ tháng
  • Nhóm 3: tổng giá trị chi tiêu trung bình đạt từ 40 – 80 triệu đồng/ tháng
  • Nhóm 4: tổng giá trị chi tiêu trung bình đat từ 80 triệu đồng/ tháng trở lên

Nội dung khuyến mãi:
Cơ hội nhận voucher Agoda giá trị khi có tổng chi tiêu từng đợt cao nhất theo từng nhóm khách hàng cụ thể như sau:

Nhóm khách hàng

Mức chi tiêu
tối thiểu/tháng

Nội dung ưu đãi

Nhóm 1

30 triệu VND

Mỗi đợt, ưu đãi 150 voucher trị giá 1 triệu VND cho 150 chủ thẻ có tổng chi tiêu cộng gộp cao nhất

Nhóm 2

50 triệu VND

Mỗi đợt, ưu đãi 100 voucher trị giá 2 triệu VND cho 100 chủ thẻ có tổng chi tiêu cộng gộp cao nhất

Nhóm 3

100 triệu VND

Mỗi đợt, ưu đãi 50 voucher trị giá 5 triệu VND cho 50 chủ thẻ có tổng chi tiêu cộng gộp cao nhất

Nhóm 4

200 triệu VND

Mỗi đợt, ưu đãi 10 voucher trị giá 10 triệu VND cho 10 chủ thẻ có tổng chi tiêu cộng gộp cao nhất

 

CHI TIÊU CỘNG GỘP

=

CHI TIÊU TRONG NƯỚC

+

2X

CHI TIÊU
NƯỚC NGOÀI

  CHI TIÊU CỘNG GỘP

=

CHI TIÊU TRONG NƯỚC

+

2X

CHI TIÊU
NƯỚC NGOÀI

 

 

Thời gian chương trình được chia làm 3 đợt như sau:

Đợt

Thời gian chi tiêu

Thời gian trao thưởng

Đợt 1

01/06 – 30/06/2017

Trước ngày 31/07/2017

Đợt 2

01/07 – 31/07/2017

Trước ngày 31/08/2017

Đợt 3

01/08 – 31/08/2017

Trước ngày 31/09/2017

  • ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH THỎA SỨC CHI TIÊU  - CHU DU THẾ GIỚI