HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Hạn mức sử dụng thẻ

Hạng mục Hạn mức
Số lần thực hiện giao dịch trong 1 ngày Không hạn chế
Tổng hạn mức thanh toán trong ngày Bằng tổng giá trị hạn mức khả dụng của thẻ tại một thời điểm bất kỳ của khách hàng
Hạn mức rút tiền trong 1 chu kỳ tín dụng 0
Hạn mức rút tiền mặt trong 1 ngày 0
Hạn mức rút tiền mặt ngoại tệ tại nước ngoài trong 1 ngày 0
Giao dịch MOTO 0
Giao dịch Manual Key Entry 0
Hạn mức thanh toán trên internet tối đa 1 ngày Bằng tổng giá trị hạn mức khả dụng của thẻ tại một thời điểm bất kỳ của KH.
Thẻ được đăng ký mặc định tính năng thanh toán qua internet
Hạn mức giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 Không áp dụng
Số lần nhập sai PIN dẫn đến việc thẻ bị tạm dừng sử dụng Không áp dụng
(Không phát hành thẻ cứng cho khách hàng)
Số lần nhập sai CVV2 trong 1 ngày dẫn đến việc thẻ bị tạm dừng sử dụng Không áp dụng
(Không phát hành thẻ cứng cho khách hàng)