1800 588 822
HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
X
Đặt lịch hẹn
FAQ

HỖ TRỢ QUỐC TẾ

84 24 3944 6699

CÁ NHÂN

1800 588 822

  Liên hệ
  • CÁ NHÂN

   1800 588 822

  • HỖ TRỢ QUỐC TẾ

   84 24 3944 6699

  • Khách hàng ưu tiên

   1800 588 823 | 84-24 3944 9626

  ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
  • Vay vốn

  • Mở thẻ

  • Ngân hàng điện tử

  • Mở tài khoản

  • Mở tài khoản

  • Tư vấn gửi tiết kiệm

  CÔNG CỤ & TIỆN ÍCH
  • Tỷ giá

  • Lãi suất

  • Biểu phí & biểu mẫu

  • Công cụ tính toán

  • Tra cứu chứng thư bảo lãnh

  • Tra cứu hóa đơn điện tử

  • Đặt lịch hẹn

  Ngân hàng trực tuyến

  Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

  TÌM KIẾM
Ưu đãi khi sử dụng thẻ

1.Ưu đãi miễn lãi đến 45 ngày.
VD: Ngày lập bảng trên sao kê thẻ tín dụng Techcombank Visa quý khách nhận được là ngày 28/9, ngày đến hạn thanh toán là ngày 13/10. Toàn bộ giao dịch thanh toán bằng thẻ trong tháng tính từ ngày sau ngày lập bảng sao kê của kỳ trước – 28/8 sẽ được miễn lãi đến ngày đến hạn thanh toán. 45 ngày miễn lãi được hiểu từ 29/8 đến 13/10 (gồm 1 tháng và 15 ngày miễn lãi). Vậy để tận dụng được thời h ạn miễn lãi của ngân hàng quý khách cần:
a. Thanh toán toàn bộ dư nợ sao kê (100%) vào trước ngày 13/10
b. Nên thực hiện giao dịch vào ngày 29/9 để tận dụng được 45 ngày miễn lãi tiếp theo (giao dịch rút tiền mặt không được miễn lãi, giao dịch này bị tính lãi ngay tại thời điểm thực hiện)


2.Thanh toán linh hoạt chỉ với tối thiểu 5% dư nợ cuối kỳ, tối thiểu 100.000 VND
VD: Tháng 3/2017 Quý khách sử dụng (thanh toán, rút tiền,…) hết 50 triệu VND/100 triệu VND hạn mức tín dụng được cấp. Số dư nợ tối thiểu quý khách phải thanh toán là 50*5%=2.5 triệu VND. Số dư nợ tối thiểu cần thanh toán này luôn được thể hiện trên sao kê

Trong trường hợp dư nợ cuối kỳ vượt hạn mức tín dụng của thẻ, Quý khách hàng cần thanh toán tối thiểu 5% hạn mức tín dụng của thẻ và toàn bộ phần dư nợ vượt hạn mức