HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

So sánh các Sản phẩm Tiền gửi có Kỳ hạn

Nội dung Tiền gửi Online Tiền gửi Trả lãi trước Online Tiền gửi Phát Lộc Online Tiền gửi Super Kid Tiền gửi Tích lũy Tài tâm
Kênh giao dịch Online Tại quầy
Loại tiền gửi VND
Số tiền gửi tối thiểu 1.000.000 VND 200.000 VND
Kỳ hạn 1-3 tuần và từ 1-36 tháng Từ 1-36 tháng 1-3 tuần và từ 1-36 tháng 1-15 năm (tính tròn năm) Theo tháng: 3-35 tháng Theo năm: 3 -10 năm
Lãi suất Cố định trong suốt kỳ hạn gửi Thả nổi và được cập nhật theo quy định Techcombank từng thời kỳ
Tất toán trước hạn Được phép. Hưởng lãi suất không kỳ hạn khi khách hàng rút trước hạn. Được phép và hưởng lãi suất không kỳ hạn.
Lãi trả trước khấu trừ vào gốc
Được phép và hưởng lãi suất 0% Được phép. Hưởng lãi suất không kỳ hạn