DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

So sánh các Sản phẩm Tiền gửi có Kỳ hạn

Nội dung Tiền gửi Online Tiền gửi Trả lãi trước Online Tiền gửi Phát Lộc Online
Kênh giao dịch Online
Loại tiền gửi VND
Số tiền gửi tối thiểu 1.000.000 VND
Kỳ hạn 1-3 tuần và từ 1-36 tháng Từ 1-36 tháng 1-3 tuần và từ 1-36 tháng
Lãi suất Cố định trong suốt kỳ hạn gửi
Tất toán trước hạn Được phép. Hưởng lãi suất không kỳ hạn khi khách hàng rút trước hạn. Được phép và hưởng lãi suất không kỳ hạn.
Lãi trả trước khấu trừ vào gốc
Được phép và hưởng lãi suất 0%