HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

So sánh các sản phẩm Tiền gửi Tiết kiệm

Nội dung Tiết kiệm Thường Tiết kiệm Trả lãi trước Tiết kiệm
Phát Lộc
Kênh giao dịch Tại quầy
Loại tiền gửi VND, USD, EUR, AUD, GBP, JPY, SGD VND, USD, EUR
Số tiền gửi tối thiểu 1.000.000 VND
100 USD
100 EUR
100 AUD
100 GBP
100 JPY
100 SGD
5.000.000 VND
500 USD
500 EUR
Kỳ hạn Từ 1 đến 36 tháng
Lãi suất Cố định trong suốt kỳ hạn gửi
Tất toản trước hạn Được phép tất toán trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn Không được phép tất toán trước hạn