HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Hướng dẫn đăng ký

           


 Điền biểu mẫu do Techcombank cung cấp gồm:

 
  Loại tài liệu Tải về
1 02 Bản Đề nghị kiêm Hợp đồng mở tài khoản và sử dụng dịch vụ tại Techcombank (Dành cho khách hàng mới)
2 Hướng dẫn điền mẫu biểu (Dành cho khách hàng mới)
(*) Lưu ý: Đối với khách hàng hiện hữu của Techcombank, để đăng ký sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ:  Hoặc đến bất kỳ Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Techcombank gần nhất để được hỗ trợ.
  
 Cung cấp các tài liệu bổ sung như dưới đây:
(*) Thể thức tài liệu và yêu cầu đối với từng loại hình doanh nghiệp, xin tham khảo chi tiết tại đây

 
  Loại tài liệu Tải về
1 Điều lệ Công ty/Quy chế tổ chức, hoạt động  
2 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đầu tư
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Giấy phép thành lập VPDD/chi nhánh
Hồ sơ pháp lý của công ty chủ quản của chi nhánh/VPĐD
Cung cấp hồ sơ pháp lý của công ty chủ quản như danh mục này.
 
3 Thông báo/ Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế  
4 Thông báo đăng ký mẫu con dấu/ Giấy chứng nhận mẫu dấu do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.  
5 Biên bản họp Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/ Nghị quyết/Quyết định bổ nhiệm/Văn bản/Giấy ủy quyền chỉ định Người làm đại diện hợp pháp của chủ tài khoản của tổ chức và/hoặc quy định cụ thể thẩm quyền của Người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản
6 Biên bản/Nghị quyết/Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán; hoặc
Hợp đồng thuê dịch vụ Kế toán trưởng được ký kết giữa Khách hàng và Công ty cung cấp dịch vụ kế toán.
 
7 Văn bản ủy quyền của Người đại diện hợp pháp/Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán cho Người khác ký thay (nếu có).
8 Văn bản ủy quyền/Giấy giới thiệu do Người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền ký về việc ủy quyền cho người khác đến nhận sổ phụ/giao dịch tại Ngân hàng (nếu có)
9
Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực (CMND/CCCD/Hộ chiếu) của Người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền/Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán/Người được ủy quyền/Người đến nhận sổ phụ/giao dịch tại Ngân hàng.
Đối với cá nhân sử dụng thẻ là người nước ngoài, cần bổ sung:
- Thị thực hoặc giấy chứng nhận tạm trú hoặc thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc hợp đồng lao động hoặc các giấy tờ khác chứng minh thời hạn cư trú tại Việt Nam (1 bản sao y công ty) – với thời hạn được quy định trên giấy tờ chứng minh là từ 12 tháng trở lên và còn hiệu lực tại thời điểm phát hành thẻ
 
 
10 Mẫu khai báo FATCA  
Mẫu W8 - Ben E
Mẫu W9

 Hoặc quý doanh nghiệp có thể để lại thông tin đăng ký dưới đây: