DOANH NGHIỆP 84 24 3944 6699
CÁ NHÂN 1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

Thông báo điều chỉnh biểu phí dịch vụ thẻ và dịch vụ thanh toán thẻ

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) xin trân trọng thông báo về việc điều chỉnh Biểu phí dịch vụ thẻ và dịch vụ thanh toán thẻ, cụ thể như sau:

- Loại thẻ áp dụng:

+ Thẻ ghi nợ nội địa do Techcombank phát hành (gồm thẻ F@stAccess, F@stAccess-i, F@stUni)

+ Thẻ ghi nợ quốc tế do Techcombank phát hành (gồm thẻ Techcombank Visa Debit và thẻ Vietnam Airlines Techcombank Visa Debit)

- Mức phí điều chỉnh (chưa bao gồm VAT)

1. Thẻ ghi nợ nội địa do Techcombank phát hành

+ Phí thường niên thẻ ghi nợ nội địa F@stAccess, F@stAccess-i: 50.000 VND/năm

+ Phí rút tiền mặt tại ATM ngân hàng khác dành cho thẻ ghi nợ nội địa: 5.400VND/ giao dịch

+ Phí giao dịch khác tại ATM ngân hàng khác dành cho thẻ ghi nợ nội địa: 3.000 VND/ giao dịch

2. Thẻ ghi nợ quốc tế do Tehcombank phát hành

+ Phí rút tiền mặt tại ATM ngân hàng khác trong nước: 5.400 VND/giao dịch

- Thời điểm áp dụng:

+ Với các loại phí liên quan tới thẻ ghi nợ nội địa áp dụng từ 01.05.2012

+ Với các loại phí liên quan tới thẻ ghi nợ quốc tế áp dụng từ 15.04.2012.

Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ:

• Dịch vụ Khách hàng Techcombank 24/7 (Tel: 1800 588822 hoặc 84-4-39427444; email: call_center@techcombank.com.vn)

• Hoặc Chi nhánh/Phòng giao dịch bất kỳ của Techcombank. (click vào đây để xem chi tiết về mạng lưới CN/PGD Techcombank).