HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

Giới thiệu về Ngân Hàng Đầu Tư
Techcom Securities (TCBS) là Công ty con của ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank là công ty chứng khoán phát triển nhanh nhất thị trường với tỉ lệ tăng trưởng trung bình năm trên 50% cho doanh thu và lợi nhuận.
Năm 2018, doanh thu công ty đạt 1.872 tỷ đồng, tăng trưởng 73% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 67% đạt đến 1.532 tỷ đồng.
Top 1 thị phần tư vấn và bảo lãnh Trái phiếu doanh nghiệp chiếm 40% thị phần năm 2018.
Top 1 thị phần môi giới Trái phiếu doanh nghiệp chiếm 81.7% thị phần (năm 2018).

 
 

Được thành lập từ năm 2008, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“Techcom Capital”) là công ty con thuộc Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“Techcombank”) – một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam. Mục tiêu của Techcom Capital cung cấp các dịch vụ quản lý đầu tư và tư vấn tài chính doanh nghiệp bao gồm: tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp, tư vấn huy động vốn và tư vấn M&A.