• Contact Contact
  CÁ NHÂN 1800 588 822
  DOANH NGHIỆP 04 3944 8858
 • English

Đăng ký online để được Tư vấn ngay

ĐĂNG KÝ NGAY

Ưu đãi dành cho khách hàng mở mới
 • Đối tượng áp dụng: khách hàng đăng ký mở mới thẻ tín dụng Techcombank Visa
 • Ưu đãi:
 • Hoàn 10% cho tất cả các giao dịch chi tiêu từ 300,000 đ vào thứ bảy và chủ nhật trong suốt thời gian triển khai chương trình. Áp dụng điều kiện và điều khoản (*)
 • ​Hoàn 100% phí thường niên năm đầu tiên và phí phát hành nếu có phát sinh giao dich đạt 300.000 đ/ tháng trở lên trong 3 tháng kể từ tháng thẻ kích hoạt.
Ưu đãi dành cho khách hàng hiện hữu và khách hàng mới
 • Đối tượng áp dụng: chủ thẻ Techcombank Visa bao gồm thẻ thanh toán và thẻ tín dụng
 • Ưu đãi:
 • Quà tặng may mắn online mỗi tháng
30,000 quà tặng với cơ hội hoàn 100% chi tiêu trong tháng.

Techcombank - Nhận quà bí mật - Lễ thật hân hoan

 • Chủ thẻ sẽ thực hiện mở hộp quà may mắn vào mỗi tháng, chia làm 3 đợt như sau:
Đợt Thời gian mở hộp quà may mắn Thời gian tính doanh số chi tiêu
1 03/03/2017 – 10/03/2017 05/01/2017 – 31/01/2017
2 15/03/2017 – 31/03/2017 01/02/2017 – 28/2/2017
3 15/04/2017 – 22/04/2017 01/03/2017- 31/03/2017
 
 • Qùa tặng quay số cuối chương trình
Cứ 10 triệu đồng chi tiêu qua thẻ Techcombank Visa, khách hàng sẽ nhận 1 mã dự thưởng quay số cuối chương trình

Techcombank - Nhận quà bí mật - Lễ thật hân hoan


Chương trình áp dụng điều kiện và điều khoản

Danh sách khách hàng trúng thưởng đợt 1
Danh sách khách hàng trúng thưởng đợt 2
Danh sách khách hàng trúng thưởng đợt 3
Danh sách mã dự thưởng quay số cuối chương trình
Danh sách khách hàng trúng thưởng quay số cuối chương trình


Đăng ký online để được Tư vấn ngay
moon
Client ID
Client IP
Số CMND/Hộ chiếu
Tỉnh/ thành phố
Quận/ huyện
Phường/ xã
Địa chỉ

Thông tin cá nhân người gửi

Họ và tên *
Số điện thoại *
Địa chỉ email *

Thông tin đăng ký dịch vụ

Sản phẩm thẻ *

Chi nhánh tư vấn

Tỉnh/Thành phố *
Chi nhánh *