1800 588 822
HỖ TRỢ QUỐC TẾ 84 24 3944 6699
X
Đặt lịch hẹn
FAQ

HỖ TRỢ QUỐC TẾ

84 24 3944 6699

 

1800 588 822

 • Thẻ tín dụng

  Liên hệ
  • CÁ NHÂN

   1800 588 822

  • HỖ TRỢ QUỐC TẾ

   84 24 3944 6699

  • Khách hàng ưu tiên

   1800 588 823 | 84-24 3944 9626

  ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
  • Vay vốn

  • Mở thẻ

  • Ngân hàng điện tử

  • Mở tài khoản

  • Mở tài khoản

  • Tư vấn gửi tiết kiệm

  CÔNG CỤ & TIỆN ÍCH
  • Tỷ giá

  • Lãi suất

  • Biểu phí & biểu mẫu

  • Công cụ tính toán

  • Tra cứu chứng thư bảo lãnh

  • Tra cứu hóa đơn điện tử

  • Đặt lịch hẹn

  Ngân hàng trực tuyến

  Đăng nhập ngân hàng trực tuyến

  TÌM KIẾM

So sánh thẻ tín dụng không liên kết của Techcombank

Tiện ích & ưu đãi
 
 

Phí giao dịch ngoại tệ

2.95%

2.95%

2.59%

1.1%

2.59%

1.1%

Thời gian miễn lãi tối đa

45 ngày

45 ngày

45 ngày

55 ngày

45 ngày

55 ngày

Hoàn tiền theo chi tiêu

 

 

 

 

 

 

Tích điểm VinID theo chi tiêu

 

 
 

 

 

 

Linh hoạt điều chỉnh ưu đãi theo nhu cầu

 

 

 

 

 

 

Ưu đãi trên Grab

 

 

 

 

 

 

Giảm giá tại một số đơn vị liên kết riêng

 

 

 

 

 

 

Hoàn tiền cho top chủ thẻ có chi tiêu cao

 

 
 

 

 

 

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

 

 

Giá trị bảo hiểm 10.5 tỷ

Giá trị bảo hiểm 10.5 tỷ

 

Giá trị bảo hiểm 21 tỷ

Bảo hiểm mua hàng trên các trang thương mại điện tử

 

 

 

 

Giá trị bảo hiểm tối đa $200

 

Chương trình ưu đãi về ẩm thực, mua sắm, giải trí khi sử dụng thẻ ( Techcombank Smile/Xsmile, Ưu đãi đối tác)
Xem chi tiết tại đây.

 
 
 
 
 
 

Truy vấn thông tin, thanh toán dư nợ, gửi yêu cầu trợ giúp qua Internet ([email protected] i-Bank)

 
 
 
 
 
 

Truy vấn thông tin (hạn mức/dư nợ/sao kê/giao dịch), thanh toán dư nợ thẻ, mở/khóa thẻ qua Mobile Banking ([email protected] Mobile)

 
 
 
 
 
 

Thanh toán dư nợ thẻ, đăng ký/hủy tính năng thanh toán thẻ qua internet tại ATM

 
 
 
 
 
 

Công nghệ thanh toán không tiếp xúc - Contactless

 
 
 
 
 
 

Hoàn phí thường niên thẻ tín dụng đối với thẻ chính và thẻ phụ trong năm đầu tiên, có điều kiện. Chi tiết chương trình xem tại đây.

 
 
 
 
 

Miễn phí thường niên và phí phát hành trọn đời

Miễn phí thường niên thẻ tín dụng đối với thẻ chính các năm tiếp theo, có điều kiện. Chi tiết chương trình xem tại đây.

 
 
 
 
 

Miễn phí thường niên và phí phát hành trọn đời

Yêu cầu
 

Điều kiện đăng ký

Thỏa mãn điều kiện hạn mức tối thiểu 10.000.000 VND

Thỏa mãn điều kiện hạn mức tối thiểu 10.000.000 VND

Thỏa mãn điều kiện hạn mức tối thiểu 50.000.000 VND

Thu nhập từ 40.000.000 VND
/tháng trở lên

Thỏa mãn điều kiện hạn mức tối thiểu 50.000.000 VND

Khách hàng trong danh sách được lựa chọn

Phí thường niên

300.000VND /năm

499.000VND /năm

899.000VND
/năm

1.499.000VND
/năm

899.000VND /năm

Miễn phí

So sánh Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa

Lợi ích
 

Phí giao dịch ngoại tệ

2.95%

2.59%

2.95%

Thời gian miễn lãi tối đa

45 ngày

45 ngày

45 ngày

Tích dặm theo chi tiêu

 
 
 

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

 

Giá trị bảo hiểm 10.5 tỷ

 

Nâng hạng Bông Sen Vàng

 
 
 

Chương trình ưu đãi về ẩm thực, mua sắm, giải trí khi sử dụng thẻ (TCB Smile/Xsmile)

 
 
 

Truy vấn thông tin, thanh toán dư nợ, gửi yêu cầu trợ giúp qua Internet Banking ([email protected] i-Bank)

 
 
 

Truy vấn thông tin (hạn mức/dư nợ/sao kê/giao dịch), thanh toán dư nợ thẻ, mở/khóa thẻ qua Mobile Banking ([email protected] Mobile)

 
 
 

Thanh toán dư nợ thẻ, đăng ký/hủy tính năng thanh toán thẻ qua internet tại ATM

 
 
 

Công nghệ thanh toán không tiếp xúc - Contactless

 
 
 

Hoàn phí thường niên thẻ tín dụng đối với thẻ chính và thẻ phụ trong năm đầu tiên, có điều kiện. Chi tiết chương trình xem tại đây.

 

Miễn phí thường niên và phí phát hành trọn đời

 

Miễn phí thường niên thẻ tín dụng đối với thẻ chính các năm tiếp theo, có điều kiện. Chi tiết chương trình xem tại đây.

 

Miễn phí thường niên và phí phát hành trọn đời

 
Yêu cầu
 

Điều kiện đăng ký

Thu nhập từ 6.000.000 VND/tháng
Là hội viên hạng Đăng ký trở lên của chương trình Bông Sen Vàng

Thu nhập từ 30.000.000 VND/tháng
Là hội viên hạng Đăng ký trở lên của chương trình Bông Sen Vàng

Thu nhập từ 6.000.000 VND/tháng
Là hội viên hạng Đăng ký trở lên của chương trình Bông Sen Vàng

Phí thường niên

590,000 VND/năm

990,000 VND/năm

390,000 VND/năm