3 bước kết nối để nhận thưởng
từ Techcombank:

Bước 1

Đăng ký và để lại thông tin Doanh nghiệp được giới thiệu

Bước 2

Doanh nghiệp được giới thiệu thực hiện giao dịch bất kì.

Bước 3

Rinh thưởng từ Techcombank vào mỗi cuối tháng

Giới thiệu ngay