FROM OVERSEAS 84 24 3944 6699
  1800 588 822

 

Login to internet banking

Base interest rate issued to Individual/Household Customers

 

 

Lãi suất cơ sở dành cho Khách hàng Cá nhân/Hộ kinh doanh áp dụng từ ngày 11/01/2021


Lãi suất cơ sở dành cho Khách hàng Cá nhân/Hộ kinh doanh áp dụng từ ngày 16/11/2020


Lãi suất cơ sở dành cho Khách hàng Cá nhân/Hộ kinh doanh áp dụng từ ngày 01/10/2020


Lãi suất cơ sở dành cho Khách hàng Cá nhân/Hộ kinh doanh áp dụng từ ngày 10/08/2020


Lãi suất cơ sở dành cho Khách hàng Cá nhân/Hộ kinh doanh áp dụng từ ngày 15/07/2020


Lãi suất cơ sở dành cho Khách hàng Cá nhân/Hộ kinh doanh áp dụng từ ngày 08/01/2020